Оренда будівельної техніки: Одноковшові екскаватори. Основні параметри

Експлуатаційна маса екськава­тора — маса машини з робочим обо­рудованієм, противагою і повною заправкою горючесмазочнимі матері­аламі, робочою (для гідравлічних систем) і охолоджуючою (для двігате­лей) рідиною. Конструктивну масу екскаватора, як і для бульдозера, визначають, іськлю­чая заправку.

Робочий процес екскаватора вклю­чаєт в себе робочий цикл і передвіже­ніє машини на нову стоянку.

Продуктивність екскаватора (теоретична) — твір вме­стімості ковша на максимально воз­можноє число робочих циклів, випол­няємих екскаватором за годину роботи. Чим менше тривалість рабо­чего циклу, тим вище за проїзводітель­ность екскаватор.

Основні робочі розміри визначають можливість екскаватора вести розробку і переміщення грунту з однієї стоянки.

Найбільш важливими робочими разме­рамі для екскаватора з прямою лопатою є радіус і висота копання і вивантаження, для екскаватора із зворотною лопатою — глибина копання: радіус копання R — відстань від осі обертання поворотної частини до найбільш видаленої точки ріжучого контура ковша; висота копання Н — відстань від рівня стоянки екська­ватора до ріжучого контура ковша при копанні вище рівня стоянки; радіус вивантаження RB — відстань від осі обертання поворотної частини до верті­кальной лінії, проведеної через нижню точку ковша або його откри­того днища при розвантаженні; висота ви­грузки Нв — відстань від рівня стоянки екскаватора до рівня ніж­ней точки ковша або його відкритого днища при розвантаженні; кінематична глибина копання Нк зворотною ло­пати — відстань від рівня стоянки екскаватора до ріжучого контура ковша при копанні нижче рівня стоянки.

Розміри ходових пристроїв екська­ваторов характеризуються колією До і базою Ст.

Дубіючи — відстань між про­дольнимі осями, що проходять через середини опорних поверхонь хо­дового пристрою екскаватора.

База колісного екскаватора — рас­стояніє між вертикальними осями передніх і задніх ходових візків або коліс.

База гусеничного екскаватора - відстань між вертикальними осями передніх і задніх коліс або катків ходового пристрою, навантажень, що беруть участь в передачі, на грунт.

Клімов Павло Олександрович, генеральний директор компанії "Золоте Століття" - Послуги і оренда будівельної техніки

Стаття в оригіналі

Схожі статті: